Hypnoosi


Mitä hypnoosi on?

 

Hypnoosin avulla analyyttinen, kriittinen ja ehdollistunut mieli siirtyy helpommin syrjään
ja ihminen löytää yhteyden luoviin ratkaisuihin ja sisäisiin voimavaroihin.

  • hypnoosissa on kysymys luonnollisesta, rentoutuneesta, jokaisen kokemuspiirin kuuluvasta ilmiöstä.
  • hypnoosissa ihminen voi olla hyvin rentoutunut ja samalla hyvin aktiivinen täydellisesti johonkin tehtävään tai mielikuvaan keskittynyt

Hypnoosi sopii

  • kun olet tehnyt päätöksen luopua jostain toimintatavasta, joka ei palvele itseäsi enää
  • kun haluat tsemppiä ja mielikuvatyöskentelyä tavoitteesi tueksi
  • yksilötyöskentelyyn
  • hypnoosi rentoutumisen harjoitteluna sopii myös ryhmille ja työyhteisöille

rumpu
Hypnoosivalmennuksen tai –terapian tapaaminen rakentuu asiakkaan haastattelusta,
keskusteluista ja hypnoosityöskentelystä.
Haastattelun perusteella luodaan suggestiot ja tehdään erilaisia mielikuvaharjoituksia
asiakkaan tavoitteen mukaisesti.